60 yıldır nesilden nesile üretim yapan Troas Arı çiftliği; Çanakkale ili içinde Kaz Dağları'nın yüksek rakımlı kuzey yamaçlarında, yerleşme ve tarım alanlarından uzakta yer almaktadır. Her türlü kirlilikten arî ve kendi arılarından elde ettikleri siyah bal ve polenler, kovandan çıktığı haliyle tüketime sunulur. Pastörizasyonun uygulanmadığı, hiçbir katkı ve koruyucu maddenin eklenmediği bal çeşitlerinin laboratuvar analiz sonuçları tercih edilen bir marka olmasını sağlamaktadır.